Nyereményjáték szabályzat

100 éves a Moto Guzzi nyereményjáték

1. A Játék neve és szervezője

A 100 éves a Moto Guzzi nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Csajokamotoron.hu oldal üzemeltetője a Free 97 Bt. (Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat utca 53/b., cégjegyzék száma: Cg.01 06 613700) (a továbbiakban: Szervező).

A Játékot a Szervező a Csajokamotoron.hu oldalon, a Csajokamotoron Instagram oldalon és a Csajokamotoron Facebook oldalon keresztül bonyolítja.

2. A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy, (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Ha már régóta foglalkoztat a gondolat, hogy meg kellene tanulni motorozni, életed legnagyobb kalandja most kezdődik.
Töltsd le ingyenes e-bookunkat, amivel megteheted az első lépéseidet a motorossá válásod felé!
Add meg az adataidat és már érkezik is a postafiókodba az ingyenes e-book.
5 lépés a motorozás felé ingyenes e-book

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék menete:

Azok a játékosok, akik a https://csajokamotoron.hu, a https://www.instagram.com/csajokamotoron/ illetve a https://www.facebook.com/csajokamotoron/ címen elérhető, nyereményjátékhoz tartozóként megjelölt posztban az ott szereplő feltételnek eleget tesznek a megadott határidőn belül, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba.

Az a játékos, aki a Játékban már nyereményben részesült, a továbbiakban már nem jogosult nyereményre.

4. A Játék időtartama:

A Játék időtartama: 2021.10.20.-10.31.

A nyereményeket a Lebonyolító sorsolja ki a játékkör lezárásának másnapján.

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő programmal történik.

Sorsolás időpontja: 2021.11.02.

5. Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményét a Moto Guzzi Magyarország ajánlotta fel.
Nyeremény: 3 db 23 000 Ft értékű Moto Guzzi 100 anni album.
A nyereményt a sorsolás után postai úton juttatjuk el a nyerteshez.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játékban pótnyertest hirdetünk, amennyiben 5 munkanapon belül a nyertes megkeresésünkre nem válaszol.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • ha a Megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
  • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a kapcsolatfelvétel emailben, illetve Instagram és Facebook bejegyzésben való megjelöléssel, komment vagy komment válasz formájában zajlik, amely megkeresésre ők 5 munkanapon belül privát üzenetben kötelesek visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Free 97 Bt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját – mint a Játék nyertesét – a Szervező Free 97 Bt. közösségi felületein közölje.

7. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot és a promóciót az Instagram és a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik az Instagramhoz és a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Free 97 Bt. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül az Instagramnak vagy a Facebooknak.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.